Zachte intermitterende druktherapie

Zachte intermitterende druktherapie2018-08-09T15:59:45+00:00

De laars of mouw zal bij voorkeur bestaan uit verschillende kamers die elkaar overlappen. Wij hebben aangetoond dat deze therapeutische praktijk zich strikt beperkt tot het evacueren van het vloeibaar deel van het oedeem en geen enkele invloed uitoefent op de resorptie van de proteïnen.

De experimenten die wij gedaan hebben in de coronaire afdeling op 12 patiënten, voorzien van een Swans-Gans catheter, hebben aangetoond ( OL1.11 ) dat alle hemodynamische parameters verhoogd zijn van zodra men druk uitoefent op de onderste ledematen. Het gaat om de auriculaire druk rechts, de druk in de arteria pulmonaris ; ook is de capillaire occlusiedruk fel verhoogd. Dit getuigt weliswaar van de grote invloed van de druktherapie op het vloeibaar element van het oedeem (langs de veneuze weg).

Het aanwenden van pressotherapie of druktherapie mag dus niet geïsoleerd aangewend worden daar het gevaar bestaat het concentraat van de macromoleculen in het oedeem op te voeren en ook een progressieve fibrose te verwekken. Druktherapie is dus ook formeel tegen aangewezen bij de patiënt met oedeem ten gevolge van cardiale insufficientie.

Galerie

Pressotherapy products

Gymna