Lymphonet

Kennisname2018-08-09T15:59:33+00:00

Het doel van deze site is niet het aanleren van een techniek in kinesitherapie.
Wij willen alleen maar, via deze bladzijden, U enkele wetenschappelijke basis elementen doorgeven. Prof. A. Leduc en zijn medewerkers stellen U een techniek voor in het kader van de fysische behandeling van de veneuze insufficientie.

De wetenschappelijke werken, waarvan U de referenties vindt in de rubriek “publicaties”, zijn gerealiseerd in de Université Libre de Bruxelles”, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit in Buenis-Aires (Argentinie), Cliniques Universitaires de Bruxelles (Hôpital Erasme), Hôpital Universitaire Saint-Pierre (Brussel), Universitair Ziekenhuis Brugmann (Brussel), Centre Hospitalier Etterbeek-Ixelles (Brussel), en in het Centrum voor Oedeembehandelingen te Brussel.
Het onderwijs van deze techniek is voorbehouden aan medici en paramedici.

Indien U wenst het onderricht te volgen, gegeven door de ploeg van Professor Leduc, en de bevoegdheid te verwerven patiënten te behandelen volgens deze techniek ( patiënten met veneuze insufficientie), is het noodzakelijk U in te schrijven in een opleiding.

De gegevens van deze verschillende cursussen vindt U in de rubriek ” cursussen”.

Via onze E-mail blijven we ter uwer beschikking om U in te lichten over de lesgevers van de Methode Leduc welke deel uitmaken van onze groep.

Lympho Kinetics SPRL

Lympho Kynetics bvba organiseert het aanleren van de techniek Leduc in de verschillende “scholen van lymphedrainage”.

De term “lympfho Kinetics” associeert het lymfatisch systeem aan het begrip van de beweging – deze referentie is erkend door het FNRS sinds 1978, datum waarop “Lympho Kinetics”
het 1e internationaal colloqium heeft gerealiseerd te Brussel – België ( réf. ).

Lymphatic Drainage School

Is vertegenwoordigd door:

Stichtend Voorzitter: Pr. Dr. Albert Leduc Ph. D.
Voorzitter: Pr. Dr. Olivier Leduc Ph.D.
Secretaris: Mme Sabine Delvaux

We wensen U veel leesgenot van onze site en blijven ter uwer beschikking voor elke inlichting.

Opmerking :

Alle documenten, foto’s of video’s zijn beschermd door de wet “copyright” en elke namaak ervan is verboden.