Drainage van de huid

Drainage van de huid2018-08-09T15:51:13+00:00

De drainage van de huid wordt verzkerd door 2 duidelijk verschillende circulatie systemen:

  • De veneuze systeem
  • De lymfe systeem

Beschrijving:

De oppervlakkige veneuze circulatie:

Het oppervlakkig veneus stelsel onderscheidt zich in 3 sectoren: sub papillaire sector, interdermale sector en hypodermale sector. De eerste 2 vormen de dermale circulatie, bestaande uit 2 horizontale plexussen, één onder de epidermis en een andere intradermaal. Deze 2 circulatoire plexussen zijn met elkaar verbonden en monden uit in het hypoderme veneuze systeem.

De hypoderme veneuze circulatie penetreert in het adipose weefsel door middel van interlobulaire banen, zonder ook maar de minste relatie te hebben met de vetcellen.

Het is ondertussen duidelijk dat hoe meer de vetcellen beladen worden met vetzuren, hoe groter weefselspanning zal zijn om de veneuze circulatie te verhinderen.
Een volume toename van deze cellen kunnen zich plaatselijk manifesteren onder de vorm van een vaatvlek (teleangiëctasie).

De oppervlakkige lymfatische circulatie:

De oppervlakkige lymfatische circulatie bestaat uit:

  • a. initiële lymfevaten
  • b. dermale precollectoren
  • c. dermale collectoren

a. Het netwerk van initiële lymfevaten

De intradermale initiële lymfevaten bestaan uit een dens netwerk van vaten. Ze beschikken niet over kleppen. Volgens somige auteurs worden de initiële lymfevaten beschouwd als een uitloper van het intertsitium en wordt ook wel eens pré-lymfevaten genoemd. Hun belangrijkste functie is het verzamelen van intertsitieel vocht.

b. De intradermale lymfatische precollectoren

Deze volgen op het netwerk van initiële lymfevaten. De precolectoren bezitten sinusoïdale kleppen en transporteren de lymfe in de richting van de collectoren. Gezien hun interlobulaire samenstelling, worden ze onderworpen aan een druk ten gevolge van een volume toename van de vetcellen. Deze volume toename is niet bevorderlijk voor de weefselmobiliteit, hoewel de vasomotoriek van de lymfevaten sterk afhankelijk is van de mobiliteit van de omliggende weefsels.

c. De collectoren

Deze verzamelen de lymfe die door de precollectoren getransporteerd worden. Hun traject is meer rechtlijnig. Ze vergezellen soms de hypodermische venen en bestaan dikwijls uit meerdere vaten.

Deze 2 drainage systemen worden gestimuleerd door een belangrijke mechanische factor, verbonden met de mobiliteit van de huid en kan zich in 2 belangrijke richtingen voordoen:

  1. In verticale richting: de huid wordt opeenvolgend onderworpen aan compressieen relaxatie. Deze afwisselende drukken bevorderen de intradermale en hypodermale beweging van het vocht.
  2. In transversale richting: deze wordt geïnduceerd door specifieke krachten in verhouding met de niet gemobiliseerde naburige dermale fractie.

Deze dermale beweging, ook wel “mechanische stretch” genoemd, worden gecontroleerd door intradermale elastische filamenten, waarvan de eigenschappen afhankelijk zijn van de kwaliteit van de huid.

Besluit:

Gezien de vele verschillende elementen zoals type van circulatie (veneus of lymfatisch), aanwezigheid van volumineuze vetcellen en verminderde weefselmobiliteit begrijpt men beter de talrijke problemen die kunnen voortkomen uit een verdikte, geïnfiltreerde, gefibroseerde of weinig soepele huid. Dit alles verduidelijkt de fundamentele rol die de drainage van de huid in de behandeling van oedeem hierin speelt.

Terug